TGEPLAT

Dezvoltarea unei tehnologii pentru realizarea de microparticule holografice metalica de securitateContract: nr. 77D / Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 (POC)

Axa prioritara 1 : Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, Acţiunea 1.2.3

Tip proiect : Parteneriate pentru transfer de cunoștințe

Beneficiar: S.C. OPTOELECTRONICA-2001 S.A.

Valoare proiect (totala / nerambursabila, in RON) : 1.006.190 RON / 713.990 RON

Durata implementarii: 2018-2020

Proiect dezvoltat in cadrul:Parteneriat în exploatarea Tehnologiilor Generice Esenţiale (TGE), utilizând o PLATformă de interacţiune cu întreprinderile competitive TGE-PLAT

 Pentru informatii detaliate despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana

va rugam sa vizitati www.fonduri-ue.ro