CONVOCARE AGA

In data de Luni 22.01.2018 la ora 13:00
la sediul societatii SC Optoelectronica 2001 SA
se va tine AGA Extraordinara :

cu urmatoarea ordine de zi.- Revocarea consiliului de administratie- Numirea unui nou consiliu de administratie- Diverse

Copyright © Optoelectronica 2001 SA