CONVOCARE AGA

In data de 18.05.2018 la ora 13:00
la sediul societatii SC Optoelectronica 2001 SA
se va tine AGA:

cu urmatoarea ordine de zi.- 1. Aprobarea bilantului contabil la 31.12.2017
2. Aprobarea contului de profit si pierderi la 31.12.2017.
3. Aprobarea repartizarii profitului realizat la 31.12.2017.
Diverse

Copyright © Optoelectronica 2001 SA