CONVOCARE AGA

In data de Joi 19.04.2018 la ora 13:00
la sediul societatii SC Optoelectronica 2001 SA
se va tine AGA Extraordinara :

cu urmatoarea ordine de zi.- Aprobarea prelungirii liniei de credit pe o perioada de 1 an la Unicredit Banc in cuantumul de 1300000 RON.
Aprobarea garantiilor pentru credit. Diverse

Copyright © Optoelectronica 2001 SA